1. Suretech camera – solar sẽ tiếp nhận khiếu nại của quý khách hàng qua các hình thức sau:

• Tại website chính thức của công ty

  1. camerakhongday.vn
  2. giamsat24hvn.com

Tại fanpage công ty

  1. https://www.facebook.com/SuretechPhanPhoiSiCameraAnNinh
  2. https://www.facebook.com/congtytnhhmtvsuretech

• Qua tổng đài Suretech: 0978.51.51.59 – 0918.8888.786

• Trực tiếp tại các công ty Suretech

2. Thời gian tiếp nhận khiếu nại của khách hàng từ 13h00-17h00 hàng ngày.

3. Thời gian xử lý khiếu nại sớm nhất có thể.