BÁO GIÁ KHUYẾN MÃI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC HÀNG NGÀY CÔNG TY SURETECH KÍNH BÁO

 

 LƯU Ý:

  1. CTKM DÀNH CHO ĐẠI LÝ MUA SỐ LƯỢNG HOẶC ĐẠI LÝ LÂU NĂM
  2. LINK NÀY CHỈ HIỂN THỊ ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CÔNG TY GỬI LINKLINK SẼ KHÔNG PUBLIC RA NGOÀI KỂ CẢ TRÊN TRANG CHỦ CỦA WEBSITE HOẶC TRANG CON ĐỀU KHÔNG CÓ.

Thông tin chi tiết call : 0978.51.51.59 – 0918.88.87.86

Cập nhật ngày 09/08/2022

STT  MÃ HÀNG  ĐVT GIÁ KHUYẾN MÃI 
BÁO GIÁ HIKVISION GIÁ KHUYẾN MÃI
1 DS-2CE56B2-IPF (3.6mm) Cái 245.000
2 DS-2CE56B2-IF Cái 292.000
3 DS-2CE56D0T-IR Cái 330.000
4 DS-2CE56D0T-IRP Cái 310.000
5 DS-2CE16D0T-IR Cái 360.000
6 DS-2CE16D0T-IRP Cái 335.000
7 DS-2CE16D0T-ITFS Cái 475.000
8 DS-2CE16D0T-ITPFS Cái 440.000
9 DS-2CE76D0T-ITPFS Cái 415.000
10 DS-2CE76D0T-ITMFS Cái 460.000
11 DS-2CE16D0T-LFS Cái 415.000
12 DS-2CE17D0T-LFS Cái 550.000
13 DS-2CE17D0T-IT3FS Cái 550.000
14 DS-2CE17D0T-IT5 Cái 545.000
15 DS-2CE12DF0T-F Cái 555.000
16 DS-2CE72DF0T-F Cái 570.000
17 DS-2CE70DF0T-MF Cái 493.000
18 DS-2CE12DF3T-F Cái 750.000
19 DS-2CE12DF3T-FS Cái 805.000
20 DS-2CE10KF0T-FS Cái 585.000
21 DS-2CE12KF0T-FS Cái 645.000
Mã 5.0 MP
1 DS-2CE16H0T-ITPFS  Cái 510.000
2 DS-2CE16H0T-ITFS  Cái 475.000
3 DS-2CE17H0T-IT3F Cái 665.000
4 DS-2CE56H0T-ITM Cái 475.000
5 DS-2CE71H0T-PIRLO Cái 580.000
6 DS-2CE76H0T-ITPFS Cái 500.000
7 DS-2CE76H0T-ITMFS Cái 510.000
8 DS-2CE78H0T-IT3FS  Cái 675.000
CAMERA  IP
1 DS-D3100VN Cái 605.000
2 DS-D3200VN Cái 713.000
3 DS-2CD1023G0E-I(L) Cái 620.000
4 DS-2CD1123G0E-I(L) Cái 620.000
5 DS-2CD1323G0E-I(L) Cái 620.000
6 DS-2CD1123G0E-I (2.8mm) Cái 735.000
7 DS-2CD1023G0E-ID Cái 605.000
8 DS-2CD1123G0E-ID Cái 610.000
9 DS-2CD1023G0-IUF Cái 775.000
10 DS-2CD1123G0-IUF Cái 775.000
11 DS-2CD1043G0-IUF Cái 1,040.000
12 DS-2CD1143G0-IUF Cái 1,040.000
13 DS-2CD2021G1-I Cái 900.000
14 DS-2CD2121G0-I Cái 1,035.000
15 DS-2CD1027G0-L Cái 895.000
16 DS-2CD1327G0-L Cái 895.000
17 DS-2CD2T23G2-4I Cái 1,700.000
18 DS-2CD2T43G2-4I Cái 1,900.000
19 DS-2CD1027G0-LUF  Cái 920.000
20 DS-2CD1T27G0-LUF Cái 990.000
21 DS-2CD1T47G0-LUF Cái 1,240.000
22 Bộ kit NK42W0H (D) Bộ 3,100.000
ĐẦU GHI 
1 DS-7204HGHI-F1(S) Cái 735.000
2 DS-7204HGHI-K1(S) Cái 760.000
3 DS-7108HQHI-K1 (S) Cái 1,580.000
4 iDS-7204HQHI-M1/S Cái 1,060.000
5 iDS-7208HQHI-M1/S Cái 1,610.000
6 iDS-7216HQHI-M1/S Cái 3,555.000
7 DS-7204HUHI-K1/E(S) Cái 1,505.000
8 DS-7604NI-K1  Cái 1,310.000
9 DS-7608NI-K1  Cái 1,445.000
10 DS-7616NI-K1  Cái 1,670.000
11 DS-7632NI-K2  Cái 3,910.000
BÁO GIÁ DHUA GIÁ KHUYẾN MÃI
DÒNG COOPIE
1 HAC-T1A21P (dss) Cái 265.000
2 HAC-T1A21P (KBT) Cái 263.000
3 HAC-B1A21P (dss) Cái 265.000
4 HAC-B1A21P (KBT) Cái 263.000
5 HAC-T2A21P (dss) Cái 320.000
6 HAC-T2A21P (KBT) Cái 315.000
7 HAC-B2A21P (dss)  Cái 365.000
8 HAC-B2A21P (KBT) Cái 345.000
 2.0 MP
1 HAC-HDW1200MP-S5 (dss) Cái 360.000
2 HAC-HFW1200TP-S5 (dss) Cái 400.000
3 HAC-HFW1200TP (KBT) Cái 395.000
4 HAC-HFW1200SP-S5 (dss) Cái 405.000
5 HAC-HFW1200SP-S5 (KBT) Cái 405.000
6 HAC-HDW1200EMP-A-S5 (dss) Cái 445.000
7 HAC-HFW1200DP-S5 (dss) Cái 510.000
8 HAC-HFW1200DP (KBT) Cái 500.000
9 HAC-HFW1200TP-A-S5 (dss) Cái 450.000
10 HAC-HFW1200TP-A-S5 (KBT) Cái 455.000
11 HAC-HFW1200TLP-S5 (dss) Cái 375.000
12 HAC-HFW1200TLP-S5 (KBT) Cái 370.000
13 HAC-HFW1200TLP-A-S5 (dss) Cái 450.000
14 HAC-HFW1200TLP-A-S5 (KBT) Cái 455.000
15 HAC-HFW1200CMP (KBT) Cái 350.000
16 HAC-ME1200BP-PIR Cái 515.000
17 HAC-HDW1230EMP-A Cái 525.000
18 HAC-HFW1239CP-LED (DSS) Cái 410.000
19 HAC-HFW1239CP-LED (KBT) Cái 410.000
20 HAC-HFW1239CP-A-LED (DSS) Cái 445.000
21 HAC-HFW1239CP-A-LED (KBT) Cái 450.000
22 HAC-HDW1239TLP-A-LED Cái 555.000
23 HAC-HDW1239TP-A-LED-S2  Cái 615.000
24 HAC-HFW1239TP-A-LED-S2  Cái 615.000
25 HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 (dss) Cái 485.000
26 HAC-HFW1239TLMP-LED-S2 (KBT) Cái 480.000
27 HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (dss) Cái 575.000
28 HAC-HFW1239TLMP-A-LED-S2 (KBT) Cái 575.000
 4.0 MP
1 HAC-HFW1509TP-LED Cái 540.000
2 HAC-HDW1509TLP-LED Cái 620.000
3 HAC-HFW1509TLMP-LED-S2 Cái 785.000
IP GIÁ RẺ 
1 DS2130DIP Cái 600.000
2 DS2300DIP Cái 770.000
3 DS2230SFIP-S3 Cái 650.000
4 DS2230RDIP-S3 Cái 805.000
5 DS2230TDIP-S2 Cái 648.000
6 DS2431SFIP-S2 Cái 1,010.000
7 DS2431RDIP-S2 Cái 1,090.000
IP 
1 IPC-HFW1230SP-S5 (dss) Cái 730.000
2 IPC-HDW1230SP-S5 (KBT) Cái 685.000
3 IPC-HFW1230SP-S5 (KBT) Cái 685.000
4 IPC-HFW1230S-S5 (KBT) Cái 660.000
5 IPC-HDW1230SP-L Cái 630.000
6 IPC-HDW1230SP Cái 640.000
7 IPC-HFW1230S1P-S5 (KBT) Cái 615.000
8 IPC-HDW1230T1P-S5 (KBT) Cái 615.000
9 IPC-HDW1230DT1-S5 Cái 550.000
10 IPC-HFW1230DS1-S5 Cái 550.000
11 IPC-HFW1230DT-STW (KBT) Cái 770.000
12 IPC-HFW1230DT-STW (FPT) Cái 750.000
13 IPC-HDW1230DT-STW (KBT) Cái 795.000
14 IPC-HDW1230DT-STW (FPT) Cái 770.000
15 IPC-HFW1430DT-STW (KBT) Cái 900.000
16 IPC-HDW1430DT-STW (KBT) Cái 900.000
17 IPC-HFW2230SP-S-S2 (dss) Cái 830.000
18 IPC-HFW2230SP-S-S2 (KBT) Cái 815.000
19 IPC-HDW2230TP-AS-S2 (dss) Cái 910.000
20 IPC-HDW2230TP-AS-S2 (KBT) Cái 810.000
21 IPC-HFW2231SP-S-S2 Cái 900.000
22 IPC-HFW2231TP-AS-S2 (DSS) Cái 1,195.000
23 IPC-HDW2231TP-AS-S2 Cái 1,010.000
24 IPC-HFW3241MP-AS-I2 Cái 1,640.000
25 IPC-HDW1431SP Cái 1,280.000
26 IPC-HDW1431SP-S4 Cái 1,000.000
27 IPC-HFW2431SP-S-S2 (dss) Cái 1,085.000
28 IPC-HFW2431SP-S-S2 (KBT) Cái 1,085.000
29 IPC-HFW2431TP-AS-S2  (DSS) Cái 1,320.000
30 IPC-HDW2431TP-AS-S2 (DSS) Cái 1,130.000
31 IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 (dss) Cái 1,060.000
32 IPC-HFW2231MP-AS-I2-B-S2 (KBT) Cái 1,050.000
33 IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 (dss) Cái 1,300.000
34 IPC-HFW2239MP-AS-LED-B-S2 (KBT) Cái 1,290.000
35 IPC-HDW2239TP-AS-LED-S2 (KBT) Cái 1,230.000
36 IPC-HFW2439MP-AS-LED-B-S2 Cái 1,410.000
37 IPC-HDW1239T1-LED-S5 (DSS) Cái 750.000
38 IPC-HDW1239T1-LED-S5 (KBT) Cái 715.000
39 IPC-HFW1239S1-LED-S5 (dss) Cái 735.000
40 IPC-HFW1239S1-LED-S5 (KBT) Cái 715.000
XVR
1 XVR1B04-I (dss) Cái 710.000
2 XVR1B04-I (KBT) Cái 705.000
3 XVR1B04-I (FPT) Cái 700.000
4 XVR1B08-I (dss) Cái 925.000
5 XVR1B08-I (KBT) Cái 920.000
6 XVR4116HS-I (dss) Cái 1,830.000
7 XVR4116HS-I (fpt) Cái 1,700.000
8 XVR4116HS-I (KBT) Cái 1,680.000
9 XVR5104HS-I3 (dss) Cái 1,075.000
10 XVR5104HS-I3 (KBT) Cái 1,070.000
11 XVR5108HS-I3 (dss) Cái 1,600.000
12 XVR5108HS-I3 (KBT) Cái 1,530.000
13 XVR5116HS-I3 (DSS) Cái 2,990.000
14 XVR5216AN-I3 (KBT) Cái 3,750.000
15 XVR5232AN-I3 (KBT) Cái 6,170.000
16 XVR5104C-4M Cái 1,320.000
17 XVR404C-X1 Cái 940.000
18 XVR504C-X1 Cái 980.000
19 XVR4104HS-X1 Cái 870.000
20 XVR5108HSR Cái 1,450.000
NVR
1 NVR1104HS-S3/H (dss) Cái 810.000
2 NVR1104HS-S3/H (KBT) Cái 800.000
3 NVR1108HS-S3/H (dss) Cái 910.000
4 NVR1108HS-S3/H (KBT) Cái 905.000
5 NVR1104HS-W-S2 (KBT) Cái 1,050.000
6 NVR1108HS-W-S2 (KBT) Cái 1,310.000
7 NVR1104HS-W-S2 (DSS) Cái 1,070.000
8 NVR1108HS-W-S2 (DSS) Cái 1,490.000
9 NVR2108HS-I (KBT) Cái 1,790.000
10 NVR2116HS-I (KBT) Cái 2,090.000
11 NVR2108HS-4KS2 (KBT) Cái 1,400.000
12 NVR204HS-4KS2 Cái 1,190.000
13 NVR2016HS-4KS2 Cái 1,330.000
14 NVR4104HS-4KS2 Cái 1,450.000
15 NVR4104HS-4KS2/L (dss) Cái 1,360.000
16 NVR4104HS-4KS2/L (KBT) Cái 1,340.000
17 NVR4108HS-4KS2/L (dss) Cái 1,560.000
18 NVR4108HS-4KS2/L (KBT) Cái 1,420.000
19 NVR4116HS-4KS2/L (dss) Cái 1,720.000
20 NVR4116HS-4KS2/L (KBT) Cái 1,690.000
21 NVR4208-4KS2 Cái 2,520.000
22 NVR4216-4KS2/L (DSS) Cái 2,460.000
23 NVR4216-4KS2/L (KBT) Cái 2,690.000
24 NVR4232-4KS2/L (KBT) Cái 2,810.000
BÁO GIÁ KBVISION GIÁ KHUYẾN MÃI
 2.0 MP
1 KX-A2111C4 Cái        260.000
2 KX-A2112C4 Cái        258.000
3 KX-A2011S4 Cái        345.000
4 KX-A2012S4 Cái        320.000
5 KX-C2003S5 Cái        500.000
6 KX-C2001C.PIR Cái        425.000
7 KX-C2003C.PIR Cái        625.000
8 KX-C2004S5 Cái        455.000
9 KX-C2004S5-A Cái        475.000
10 KX-C2121S5 Cái        395.000
11 KX-C2121S5-A Cái        475.000
12 KX-CF2101S Cái        503.000
13 KX-CF2102L Cái        485.000
14 KX-CF2203L Cái        500.000
15 KX-CF2203L-A Cái        575.000
16 KX-CF2204S-A Cái        610.000
17 KX-CF2213L-A Cái        645.000
18 KX-C5013C Cái        510.000
19 KX-C5013S Cái        715.000
20 KX-C5011S-A Cái        650.000
21 KX-CF5203L Cái        845.000
22 KX-C8011L Cái        795.000
23 KX-C8012S Cái        625.000
IP
1 KX-A2111N2 Cái        635.000
2 KX-A2112N2 Cái        635.000
3 KX-AF2111N2 Cái        735.000
4 KX-AF2112N2 Cái        735.000
5 KX-A2011TN3 Cái        680.000
6 KX-A2012TN3 Cái        675.000
7 KX-A2101N2-D Cái        550.000
8 KX-C2003N3-B Cái     1,070.000
9 KX-C2011SN3 Cái        820.000
10 KX-C2012SN3 Cái        820.000
11 KX-C2012AN3 Cái        830.000
12 KX-C4011SN3 Cái     1,105.000
13 KX-C4012SN3 Cái     1,105.000
14 KX-CF2001N3-A Cái     1,150.000
15 KX-CF2003N3-B Cái     1,370.000
16 KX-CF4001N3-A Cái     1,330.000
17 KX-CF4002N3-A Cái          20.000
18 KX-CF4003N3-B Cái     1,490.000
19 KX-Y1002N Cái        625.000
20 KX-Y2002TN3 Cái        880.000
21 KX-Y2001SN3 Cái        940.000
22 KX-Y2002SN3 Cái        975.000
23 KX-Y2001N2 Cái        985.000
24 KX-Y4002SN3 Cái     1,280.000
25 KX-Y4002AN3 Cái     1,340.000
ĐẦU GHI
1 KX-7104Ai Cái        710.000
2 KX-7108Ai Cái        930.000
3 KX-CAi7104TH1 Cái        890.000
4 KX-CAi7108TH1 Cái     1,220.000
5 KX-CAi7116H1 Cái     1,770.000
6 KX-DAi8104TH3 Cái     1,030.000
7 KX-DAi8108TH3 Cái     1,620.000
8 KX-DAi8104H3 Cái     1,090.000
9 KX-DAi8108H3 Cái     1,565.000
10 KX-DAi8116H3 Cái     2,860.000
11 KX-A8124N2 Cái        790.000
12 KX-A8128N2 Cái        890.000
13 KX-C4K8104SN2 Cái     1,360.000
14 KX-C4K8108SN2 Cái     1,470.000
15 KX-C4K8116SN2 Cái     1,710.000
16 KX-C4K8232SN2 Cái     3,170.000
BÁO GIÁ CAMERA IMOU GIÁ KHUYẾN MÃI
1 IPC-A42P-D-IMOU Cái 640.000
2 IPC-A26LP-C-IMOU Cái 800.000
3 IPC-A46LP-IMOU Cái 1,175.000
4 IPC-A22EP-A-IMOU (H265) Cái 503.000
5 IPC-A22EP-G-V2-IMOU (H265)_KBT Cái 495.000
6 IPC-C22EP-A-IMOU (H265)_DSS Cái 420.000
7 IPC-TA22CP-B-IMOU Cái 520.000
8 IPC-F22P-IMOU (dss) Cái 650.000
9 IPC-F22P-IMOU (KBT) Cái 645.000
10 IPC-F22FP-IMOU (dss) Cái 755.000
11 IPC-F22FP-D-IMOU (KBT) Cái 740.000
12 IPC-F22FEP-D-IMOU (KBT) Cái 820.000
13 IPC-F42P-IMOU (DSS) Cái 765.000
14 IPC-F42P-D-IMOU (KBT) Cái 760.000
15 IPC-F42FP-D-IMOU (KBT) Cái 855.000
16 IPC-F42FEP-D-IMOU (KBT) Cái 945.000
17 IPC-S21FP-IMOU (KBT) Cái 810.000
18 IPC-S21FAP-IMOU (KBT) Cái 660.000
19 IPC-S22FP-IMOU (KBT) Cái 1,085.000
20 IPC-S41FP-IMOU (dss) Cái 920.000
21 IPC-S41FP-IMOU (KBT) Cái 890.000
22 IPC-S41FAP-IMOU (KBT) Cái 770.000
23 IPC-S42FP-D-IMOU (KBT) Cái 1,115.000
BÁO GIÁ KBONE GIÁ KHUYẾN MÃI
1 KN-H21W-D Cái Call
2 KN-C23 Cái Call
3 KN-H23W Cái Call
4 KN-B41A1 Cái Call
BÁO GIÁ EVIZ GIÁ KHUYẾN MÃI
1 CS-C1C-B (1080P,H.265) Cái 465.000
2 CS-C6N 1080P (B0-1G2WF) Cái 510.000
3 EZVIZ_CS-TY2 (1080P) Cái 505.000
4 CS-C3N (A0-3G2WFL1) Cái 845.000
5 CS-CV310 (1080P) C3W Cái 908.000
6 EZVIZ C3W_ (Color Night Vision Pro)_4MP_H265 Cái 1,250.000
7 CS-C6-A0-8C4WF (4MP, W2) Cái 1,285.000
8 C6W_4MP_H.265 Cái 1,120.000
9 CS-CV310 (C3-6B22WFR)_C3X Cái 1,300.000
10 CS-C8C Cái 1,090.000
11 CS-C8W-A0-1F4WKFL Cái 1,370.000
12 CS-C8PF (2MP, H.265) Cái 1,450.000
13 EZVIZ_CS-HAL-LB1-LWAW (Đèn Led thông minh White Light) Cái 165.000
14 C3TN (3MP) Cái 895.000
15 C3TN (2MP_ Không màu)  Cái 705.000
16 C3TN (2MP_Có màu)  Cái 785.000

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN CAMERA

STT MÃ HÀNG ĐVT Giá Đại lý
1.         BNC+F5 Bộ 3.000
2.         BNC LÒ XO +F5 Bộ 3.300
3.         Đầu nguồn Cái 1.200
4.         Jack Cái Tròn Dẹp Cái 3.500
5.         BALUN Xanh Cái 19.500
6.         BALUN BẤM 1080 (đỏ-đen) Cái 20.800
7.         BALUN BẤM 5MP (màu vàng) Cái 20.500
8.         BALUN BẤM 8MP (màu vàng) Cái 20.500
9.         BALUN BẤM 8MP (Màu xanh _Loại tốt) Cái 22.000
10.      Nguồn 5V-2A chui tròn lớn/ bé Cái 25.500
11.      Nguồn Ip 5v-2a Chui Dẹp Cái 28.500
12.      Hạt mạng RJ45 AMP thường Hộp 43.500
13.      Dây HDMI 1.5M Sợi 10.300
14.      jack chuyển poe 48v sang 12v (jack mạng PoE) Cái 22.500
15.      Nguồn 12V-1.5A Honor Cái 21.200
16.      Nguồn 12V-2A DVE Cái 37.300
17.      Nguồn 12V-2A Huntkey Cái 31.200
18.      Nguồn 12V-1.5A Huntkey Cái 28.500
19.      Nguồn 12V-2A Sony Cái 31.200
20.      Nguồn 12V-2.0A ACTIONTE _Tem Xanh Cái 34.500
21.      Nguồn 2A Móc Treo_Hộp Xanh Cái 26.500
22.      Nguồn đầu ghi 4 chấu (hik) Cái 90.000
23.      Switch TP-Link TL-SF1005D 5 port Cái 130.000
24.      Switch TP-Link TL-LS1008 8 port Cái 178.000
25.      Switch POE_H1064PHC_ONV Cái 370.000
26.      Switch POE_H1108PHC_ONV Cái 480.000
27.      Switch PoE Huno 4 Port HN-1004P (giá đã có vat) Cái 370.000
28.      Switch PoE Huno 8 Port HN-1008P (giá đã có vat) Cái 500.000
29.      Bộ tách tín hiệu PoE Splitter HRUI HR-AF-PD12D Cái 36.000
30.      CONVERTER HTB3100A/B-25KM (100G) Bộ 250.000
31.      Bộ chuyển đổi quang điện HTB-GS03-A/B Bộ 380.000
32.      Converter quang HR100W-FE-25-TR (Có vat-chính hãng) Bộ 210.000
33.      Converter quang HR900W-FE-20 (Có vat-chính hãng) Cái 210,000
34.      Khóa cửa điện từ ZKTeco TL400B Bộ 1,500,000
35.      Nguồn tổng 10A (Loại tốt) Cái 88.000
36.      Nguồn tổng 15A (Loại tốt) Cái 110.000
37.      Nguồn tổng 20A (Loại tốt) Cái 138.000
38.      Nguồn tổng 33A (Loại tốt) Cái 183.000
39.      Chân đế j205 Cái 50.000
40.      Hộp bảo vệ KK04 Cái 170.000
41.      CHÂN ĐẾ 558 Cái 6.200
42.      Chân đế Robo Wifi Cái 6.200
43.      HỘP ĐỰNG NGUỒN (11*11) ren đồng Cái 5.300
44.      HỘP ĐỰNG NGUỒN (11*11) Cái 4.700
45.      HỘP ĐỰNG NGUỒN (12*12) Cái 5.300
46.      Tủ đầu ghi Cái 160.000
47.      Thẻ nhớ 32gb DSS Cái 80.000
48.      Thẻ nhớ 32gb Sandisk Cái 99.200
49.      Thẻ nhớ 32gb Kbvision Cái 79.000
50.      Thẻ nhớ 32gb Lexar Cái 89.500
51.      Thẻ nhớ 32gb Imou Cái 81.000
52.      Thẻ nhớ 32gb_Hikvision (HS-TF-C1/32G_ Trắng) Cái 84.500
53.      Thẻ nhớ 32gb_Hikvision (HS-TF-C1/32G_ Đen) Cái 80.000
54.      Thẻ nhớ 64gb_Hikvision (HS-TF-C1/64G_Đen) Cái 110.000
55.      Thẻ nhớ 64GB DSS Cái 117.00
56.      Thẻ nhớ 64gb Sandisk Cái 148.000
57.      Ổ Cứng 500GB WT Cái 240.000
58.      Ổ Cứng 500GB SG Cái 250.000
59.      Ổ Cứng 1000GB SG Cái 840.000
60.      Ổ Cứng 1000GB TSB Cái 780.000
61.      Ổ Cứng 1000GB WT Cái 805.000
62.      Ổ Cứng 2000GB SG Cái 1.353.000
63.      Ổ Cứng 2000GB TSB Cái 1.150.000
64.      Ổ Cứng 2000GB WT Cái 1.345.000
65.      Ổ Cứng 3000GB WT Cái 1.955.000
66.      Ổ Cứng 4000GB SG Cái 2.315.000
67.      Ổ Cứng 4000GB TSB Cái 1.890.000
68.      Ổ Cứng 4000GB WT Cái 2.215.000
69.      Ổ Cứng 6000GB SG Cái 3.830.000
70.      Ổ Cứng 6000GB TSB Cái 3.510.000
71.      Ổ Cứng 6000GB WT Cái 3.720.000
72.      Cáp ENSOHO _EN-U6C A24 UTP CAT6 (305M) Cuộn 795.000
73.      Cáp ENSOHO _EN-F6C A24 FTP CAT6 (305M) Cuộn 950.000
74.      CÁP 6E LB LINK Cuộn 595.000
75.      Cáp mạng SOTAKO cat6 box 305m xanh Cuộn 580.000
76.      Cáp đồng trục MediaLink (305m) Cuộn 600.000
77.      CÁP ĐỒNG TRỤC SINO RG6_ 305M_TRẮNG Cuộn 795.000
78.      CÁP ĐỒNG TRỤC SINO RG59_ 305M_TRẮNG_KÈM NGUỒN Cuộn 1.450.000
79.      CÁP KÈM NGUỒN 305M Cuộn 1.440.000
80.      CÁP ĐEN 2 LÕI 1 TIM (500m) Cuộn 855.000
81.      CÁP ĐEN 2 LÕI NHIỀU TIM Cuộn 860.000
82.      CÁP ĐEN 4 LÕI 1 TIM (300m) Cuộn 850.000
83.      CÁP ĐEN 4 LÕI 1 TIM (500m) Cuộn 1.320.000
84.      CÁP ĐEN 4 LÕI 7 TIM (500m) Cuộn 1.480.000
85.      Cáp 5E ETECH 8 lõi có cường lực (305m) Cuộn 1.690.000
86.      Cáp 5E ETECH 8 lõi Đồng Nguyên Chất (305m) Cuộn 1.335.000
87.      Cáp DS-1LN5E-E/E _UTP CAT 5E Network Cable (HIK) Cuộn 1.500.000
88.      Cáp RG59 +2C Có Dầu_305m (DSS)_Đồng Nguyên Chất Cuộn 1.510.000
89.      Cáp mạng CommScope CAT5 UTP Cuộn 2.110.000
90.      Cáp mạng CommScope CAT5 FTP Cuộn 2.225.000
91.      Bộ thu phát wifi không dây Mercury MWB201S_Ngoài Trời Bộ 870.000
92.      Bộ thu phát wifi không dây Mercury B2_Trong nhà  Bộ 840.000